Får du den vård du behöver?

Det sägs att man måste vara frisk för att orka vara sjuk, på grund av hur krånglig vårdapparaten kan upplevas. Människor vittnar om hur deras problem kvarstår, trots att de sökt vård. Syster Björn  hjälper dig att leda din vårdprocess, så att vården blir så bra som möjligt. Vi bevakar dina intressen gentemot vårdapparaten och bistår, där du behöver, med kunskap, engagemang och praktiska insatser, samt information till dina närstående.  

Hur går det till?

1. Vi gör en genomgång av din vårdhistoria utifrån vårdkontakter, diagnoser, läkemedel, obesvarade frågor kring hälsa och åtgärder, samt en del annat, för att skapa en helhetsbild av hur din  situation ser ut.

2. Vi identifierar omvårdnadsproblem som vi kan hjälpa dig att lösa.

3. Vi sätter tillsammans upp mål som du vill ha hjälp att jobba mot när det gäller din hälsa. Vi pratar igenom hur målen ska nås.  

4. Du får i handen en tydlig plan med mål och åtgärder. Du genomför åtgärderna, med vår hjälp om det behövs.

5. Vi följer upp planen efter en relevant tid för att se att du fått ditt problem löst och att ingenting faller mellan stolarna. Tid för uppföljning varierar beroende på hur din situation ser ut.

Får du den vård du behöver?

Det sägs att man måste vara frisk för att orka vara sjuk, på grund av hur krånglig vårdapparaten kan upplevas. Människor vittnar om hur deras problem kvarstår, trots att de sökt vård. Syster Björn  hjälper människor att leda sin vårdprocess, så att vården blir så bra som möjligt. Vi bevakar dina intressen gentemot vårdapparaten och bistår, där du behöver, med kunskap, engagemang och praktiska insatser, samt information till närstående.  

Hur går det till?

1. Vi gör en genomgång av din vårdhistoria utifrån vårdkontakter, diagnoser, läkemedel, obesvarade frågor kring hälsa och åtgärder, samt en del annat, för att skapa en helhetsbild av hur din  situation ser ut.

2. Vi identifierar omvårdnadsproblem som vi kan hjälpa dig att lösa.

3. Vi sätter tillsammans upp mål som du vill ha hjälp att jobba mot när det gäller din hälsa. Vi pratar igenom hur målen ska nås.  

4. Du får i handen en tydlig plan med mål och åtgärder. Du genomför åtgärderna, med vår hjälp om det behövs.

5. Vi följer upp planen efter en relevant tid för att se att du fått ditt problem löst och att ingenting faller mellan stolarna. Tid för uppföljning varierar beroende på hur din situation ser ut.


Hör av dig på info@systerbjorn.se om du vill veta mer.

Vill du ha ett unikt jobb?

Är du (eller vill du bli?) en av Sveriges bästa sjuksköterskor? I så fall erbjuds du ett unikt koncept. Vi bemannar sjukvården med sjuksköterskor som jobbar deltid med innovativa vårdprojekt. Vill  du veta mer?

Vilket är företagets mål?

Syster Björn kombinerar omvårdnadsvetenskap med entreprenörskap för bidra till bättre hälsa. Läs mer om bakgrunden och visionen här.

Behöver du en vårdlots?

Hör av dig om du vill veta mer om hur kan hjälpa dig med din hälsa!