Syster Björn rekryterar sjuksköterskor som kan hjälpa privatpersoner att samordna sina kontakter med vården. Vi vill också hitta och driva projekt inom omvårdnadsvetenskap som vi kan använda för att förbättra vården. Företagets  mål är att använda entreprenörsskap och omvårdnad för att hjälpa människor till bättre hälsa.

natverk1920x1080

Verksamhet

Syster Björn bemannar sjukvården med sjuksköterskor som jobbar deltid med innovativa projekt  inom omvårdnad. 

vision-bort-blick-mot-horisont

Vision

Målsättningen är att bli en samlingsplats för vårdutveckling och nya idéer inom omvårdnad så att de kan förverkligas.

pebbles1920x1080

Karriär

Syster Björn vill  attrahera Sveriges bästa sjuksköterskor genom att erbjuda ett unikt koncept till rätt människor. 

Sjuksköterskans forskningsområde är omvårdnads-vetenskap, ett brett område som undersöker hur vi människor tar hand om varandra. Syster Björns affärsidé är att hitta och driva projekt där omvårdnadsvetenskap genererar kommersiell nytta.

natverk1920x1080

Vad vi gör

Syster Björn bemannar sjukvården med sjuksköterskor som även jobbar med innovativa projekt  och sprider kunskap om omvårdnad. 

vision-bort-blick-mot-horisont

Vad vi vill åstadkomma

Målsättningen är att bli en samlingsplats för vårdutveckling och nya idéer inom omvårdnad.

pebbles1920x1080

Vilka vi jobbar med

Syster Björn vill  attrahera Sveriges bästa sjuksköterskor genom att erbjuda ett unikt koncept till rätt människor.