Bemanning

Är du sjuksköterska?

Har du någonsin gått runt på en vårdavdelning och förundrats över hur ineffektivt något görs eller hur mycket onödigt lidande som orsakas av ett arbetssätt? Du kanske till och med har försökt förändra, bara för att inse att det är omöjligt?

Hos oss kan du jobba med det du är utbildad till, istället för att slå knut på dig själv för att passa in och hinna med i ett inhumant system. Vi vill förändra vårdsverige genom att bygga upp en vård som utgår ifrån sjuksköterskans värdegrund och kunskapsfält och hoppas hitta fler som vi.

Genom att spendera en del av din arbetstid med kreativa vårdutvecklingsprojekt, ensam eller i sällskap med andra, bidrar du till att utveckla nya, förbättrade, arbetssätt. Vi går tillsammans igenom vilket projekt du kan genomföra, hur mycket tid och vilka resurser du behöver för att genomföra det. Därefter jobbar du/ni/vi med den plan du har fastslagit. Slutresultatet är fler sjuksköterskor som jobbar för en vård som sker utifrån människors behov istället för utifrån organisationens krav.

Kontaktuppgifter:

076 083 79 48

eller mail

info@systerbjorn.se

Hur jobbar Syster Björn?

Vi bemannar vården med handplockade sjuksköterskor som dels jobbar praktiskt med vårdarbete som  bemanningssjuksköterska och dels jobbar med vårdutveckling.  

Genom samarbeten med andra företag i tillägg till  egna upphandlingar kan vi  erbjuda  sjuksköterskor bemanningsuppdrag  på en mängd olika arbetsplatser, främst i Stockholm men även ute i  landet. Just nu är det förstås högtryck på allt relaterat till covid-19, dvs IVA, intermediärvård, internmedicin och  alla andra verksamheter där man behandlar respirationssvikt. Vårdsverige är dock i ett konstant underskott  på personal så det lättaste är att du berättar för  oss  vad du vill jobba med och låter  oss komma med förslag. Du förbinder  dig inte till något!

Förutom bemanningsverksamheten ägnar vi oss åt vårdutveckling. Hos oss innebär det att du får tid och resurser till att arbeta med ett projekt som du  själv  brinner för. Läs mer bredvid.

Hur går det till?

Syster Björn rekryterar legitimerade sjuksköterskor som gillar sitt jobb och har idéer om hur vården kan bli bättre. Upplägget är en anställning där du är uthyrd som bemanningssjuksköterska en del av tiden och spenderar resten av din arbetsvecka med vårdutveckling inom ett område som du brinner för. Exempelvis kan du föreläsa om intratekala infarter, handleda studenter i uppsatsskrivning, utveckla en app för diabetiker eller implementera nya rutiner på ett äldreboende. Du väljer. Om du inte kommer på något eget projekt som du brinner för kan du hjälpa till att utveckla konceptet Vårdlotsen, som du kan läsa mer om på nästa sida.

Vem passar för jobbet?

För att trivas på Syster Björn behöver du vara trygg i ditt yrke, intresserad av ditt jobb och en god arbetskamrat. Dessutom måste du tycka om att prata om förbättringsmöjligheter inom vårdbranschen. En del kollegor uttrycker att det är läskigt och ovant att jobba under friare tyglar men låt inte det stoppa dig från att undersöka saken.

Välkommen att höra av dig!

 

 Upphandlingar

I en bransch som tävlar med Klondykerushen i intensitet finns en del lycksökare som använder knep för att gå utanför ramavtarlen i extra tuffa tider och då gå in med höga anspråk för att höja marginalerna. En trend inom bemanningsbranschen är att vänta ut att de ordinarie upphandlade bolagen ska säga nej för att komma som uppstickarbolag med personal i rockärmen som hyrs ut för väsentligt högre pris

Syster Björn har ett par egna avtal men låter i t ex Stockholms Län de större bolagen sköta administration och fakturor. För det betalar vi en summa och sen kan vi ägna oss heljhjärtat åt vår kärnvärksamhet. Med detta sagt, vi vill växa och därför lägger vi bud i de offentliga förfrågningar som vi tycker är rimliga men vi vill vara ödmjuka och gå fram så pass varligt att vi inte tummar på kvalitén. 

Kompetens

All vår personal har färsk HLR-kurs med scenarioträning, körkort och genomgått Hot- och Vårldsudbildning. 

Syster Björn har personal med bland annat följande kompetens

 • Geriatrik, slutenvård
 • Beroendevård
 • Infektion, slutenvård
 • Ortopedi, slutenvård
 • Palliativ vård på särskilt  boende och vårdavdelning
 • Psykiatrisk slutenvård med LPT
 • Kommunal psykitri
 • AVA med hjärtövervakning
 • Medicinadvelningar; reuma, hud, njursvikt
 • Mobila enheter inom psykiatri och beroende
 • ASIH, avancerad sjukvård i hemmet
 

Branschens historia

1935: Privat arbetsförmedling förbjuds.

1980-talet: Monopolet på arbetsförmedling debatteras.  

1991: Förbudet mjukas upp.  

1993: Lagen om privat arbetsförmedling börjar gälla. Det blir tillåtet att hyra ut och förmedla arbetskraft i vinstsyfte. Antalet bemanningsanställda ökar snabbt.  

2000: Anställningsformen sprids över landet. Cirka 42 000 personer jobbar nu för bemanningsföretag. Ett kollektivavtal tecknas mellan LO-förbunden och Bemanningsföretagen.  

2008: Bemanningsdirektivet träder i kraft och öppnar upp för fri rörlighet mellan länderna. EU erkänner bemanningsföretag som arbetsgivare och tvingar alla medlemsländer att följa efter. Sverige tar tid på sig.  

2012: Bemanningsföretagen anmäler regeringen till EU-kommissionen för att det ännu inte finns något lagförslag. Kommissionen hotar med att dra Sverige till EU-domstolen.  

2013: En ny lag om uthyrning av arbetskraft träder i kraft.

2015: Nästan 75 000 är bemanningsanställda i Sverige. Branschen växer från år till år. Allra kraftigast ökar inhyrning inom lager och industri.

I dag: Totalt finns det cirka 600 bemanningsföretag i Sverige. Några få bjässar dominerar branschen, men de små blir större. En tredjedel av landets privata arbetsplatser hyr in personal. Tillverkningsindustrin är den bransch som använder mest bemanning.  Framtiden. I samtliga delar av landet växer bemanningsbranschen. 

Källor: Arbetsmiljöverket, Bemanningsföretagen