HYR SJUKSKÖTERSKOR

Uthyrning av sjuksköterskor

Syster Björn vill bara hyra ut handplockade sjuksköterskor som jag själv har jobbat med. Vi levererar ett personligt bemötande och anpassar vår administration till dina behov. Vi finns tillgängliga när du behöver och har personal med bred kompetens. Hör av dig och berätta om vilken typ av verksamhet du behöver bemanna!

076 083 79 48 

eller mail 

info@systerbjorn.se 

Varför anlita Syster Björn?

Syster Björn startades av en sjuksköterska som har spanat in och rekryterat kollegor för att de utmärker sig som bra medarbetare. Tanken har alltid varit att lämna en tjänst som håller kvalité och att konkurrera genom att ta ansvar för jobbet. Företaget satsar tid på handledning och annan personalvård och kan därför vara på topp längre.

 Upphandlingar

I en bransch som tävlar med Klondykerushen i intensitet finns en del lycksökare som använder knep för att gå utanför ramavtarlen i extra tuffa tider och då gå in med höga anspråk för att höja marginalerna. En trend inom bemanningsbranschen är att vänta ut att de ordinarie upphandlade bolagen ska säga nej för att komma som uppstickarbolag med personal i rockärmen som hyrs ut för väsentligt högre pris

Syster Björn har ett par egna avtal men låter i t ex Stockholms Län de större bolagen sköta administration och fakturor. För det betalar vi en summa och sen kan vi ägna oss heljhjärtat åt vår kärnvärksamhet. Med detta sagt, vi vill växa och därför lägger vi bud i de offentliga förfrågningar som vi tycker är rimliga men vi vill vara ödmjuka och gå fram så pass farligt att vi inte tummar på kvalitén. 

Kompetens

All vår personal har färsk HLR-kurs med scenarioträning, körkort och genomgått Hot- och Vårldsudbildning. 

Syster Björn har personal med bland annat följande kompetens

 • Geriatrik, slutenvård
 • Beroendevård
 • Infektion, slutenvård
 • Ortopedi, slutenvård
 • Palliativ vård på särskilt  boende och vårdavdelning
 • Psykiatrisk slutenvård med LPT
 • Kommunal psykitri
 • AVA med hjärtövervakning
 • Medicinadvelningar; reuma, hud, njursvikt
 • Mobila enheter inom psykiatri och beroende
 • ASIH, avancerad sjukvård i hemmet
 

Branschens historia

1935: Privat arbetsförmedling förbjuds.

1980-talet: Monopolet på arbetsförmedling debatteras.  

1991: Förbudet mjukas upp.  

1993: Lagen om privat arbetsförmedling börjar gälla. Det blir tillåtet att hyra ut och förmedla arbetskraft i vinstsyfte. Antalet bemanningsanställda ökar snabbt.  

2000: Anställningsformen sprids över landet. Cirka 42 000 personer jobbar nu för bemanningsföretag. Ett kollektivavtal tecknas mellan LO-förbunden och Bemanningsföretagen.  

2008: Bemanningsdirektivet träder i kraft och öppnar upp för fri rörlighet mellan länderna. EU erkänner bemanningsföretag som arbetsgivare och tvingar alla medlemsländer att följa efter. Sverige tar tid på sig.  

2012: Bemanningsföretagen anmäler regeringen till EU-kommissionen för att det ännu inte finns något lagförslag. Kommissionen hotar med att dra Sverige till EU-domstolen.  

2013: En ny lag om uthyrning av arbetskraft träder i kraft.

2015: Nästan 75 000 är bemanningsanställda i Sverige. Branschen växer från år till år. Allra kraftigast ökar inhyrning inom lager och industri.

I dag: Totalt finns det cirka 600 bemanningsföretag i Sverige. Några få bjässar dominerar branschen, men de små blir större. En tredjedel av landets privata arbetsplatser hyr in personal. Tillverkningsindustrin är den bransch som använder mest bemanning.  Framtiden. I samtliga delar av landet växer bemanningsbranschen. 

Källor: Arbetsmiljöverket, Bemanningsföretagen