Här kommunicerar vi affärsnyheter kring Syster Björn. Känner du att är intresserad av affärsutveckling, nya samarbeten och att hitta sätt att tjäna pengar på sjukvård?

På Facebook delar Syster Björn artiklar som är relevanta för omvårdnadspersonal. Vi utgör en portal för diskussion kring omvårdnad och vår.

På Facebook delar Syster Björn artiklar som är relevanta för omvårdnadspersonal. Vi utgör en portal för diskussion kring omvårdnad och vård.

Youtube är en kanal för information och undervisning riktad till sjuksköterskor. Här reder vi ute omvårdnadstekniska och juridiska komplikationer, tar reda på fakta i frågor som delar professionen och lyssnar på dina frågor kring omvårdnad

Syster Björn kommunicerar vilt i sociala medier och på alla möjliga plattformar. Företaget är summan av dess medarbetare och pratar med en röst, såtillvida att du som jobbar åt Syster Björn få ge uttryck för din åsikt, dina tankar, dina förbättringsförslag osv. Syster Björns mediastrategi bygger på att flera personal i förening uppdaterar respektive kanal med relevant innehåll knutet till Syster Björn och kvalitetssäkrat för sin verkshöjd. Exempel: på LinkedIn publicerar Syster Björn affärsinformation såsom nya samarbeten kring vårdfrågor, nya partners, nya metoder, nya tekniska innovationer.