Behöver du en vårdlots?

Nästan alla människor som har varit patienter i svensk sjukvård önskar att de hade kunnat mer om hur vården fungerar innan de blev sjuka. Ska man behöva vara vårdpersonal för att förstå vad som kan förväntas av sjukvården? Ska anhöriga behöva förlita sig på att deras sjuka mamma förstod vad läkaren sa, vilka prover som togs och vilka undersökningar som står på tur att göras? Om farmor tappar bort kallelsen till ögonmottagningen, vem ska se till att hon kommer dit?

 

Vad gör vårdlotsen?

Vi samordnar sjukvård, offentligfinansierad och privat. Vi följer dig genom vårdprocessen och bevakar dina intressen gentemot vårdapparaten. Genom att följa vården i den elektroniska journalen kan vi ligga steget före och minimera risken för misstag och slarv.

Med Syster Björn vid sin sida slipper du vara arbetsledare i din egen vårdprocess och kan fokusera på annat än att oroa dig över att dina närstående ska få rätt vård.

Vad kostar det?

Du får ett kostnadsförslag i samband med att du hör av dig till oss och beskriver vad du behöver hjälp med. Då gör vi upp en vårdplan där vi specificerar vad målsättningen är, så att du kan ta ställning till om konceptet är något för dig eller inte. Du bör ställa dig in på att avvara kring 5 000 kronor för att det ska vara intressant för dig att titta vidare på tjänsten.

Vem kan få hjälp av vårdlotsen?

Visionen är att kunna vara ett stöd i vården för alla anhöriga och patienter, oavsett allvarlighetsgrad på sjukdom. Nedan följer tre exempel på patienter och anhöriga som kan ha nytta av vårdlotsen men du är välkommen oavsett vad du har för fråga eller behov.

Utbränd tvåbarnsmamma med självmordstsankar 

Arianna, 35, jobbar heltid och har ett barn på två år. Boende med sin partner i en villa blir kraven övermäktiga för henne. Hon ska vara perfekt mamma och får inte en lugn stund pga ett barn som är otryggt och inte klarar sig själv i fem minuter utan mamma. 

Hon sover nio timmar per natt, vaknar lika trött som hon somnade. Går till jobbet som en zombie och kommer stapplande hem på eftermiddagen. Hon har återkommande panikångestattacker. Hennes tillstånd tär på relationen till maken. Nu har situationen blivit så allvarlig att hon bestämt ett datum då hon ska ta livet av sig.

Ensamboende 80-åring som inte får hjälp på akuten

Den senaste månaden har Bertrand varit på akuten fem gånger. Varje gång han kommer dit händer samma sak. Hemtjänsten kommer hem till Bertrand, hittar honom i dåligt skick hemma, ringer efter ambulans, transport till akuten där Bertrand inte bedöms behöva inneliggande vård. Därför skickas han hem igen. Varje gång. Dottern försöker förstå vad som har hänt och kan inte gå ifrån arbetet för att vara med när de ringer från hemtjänsten. Därför får hon andrahandsinformation från sin pappa, som inte riktigt kan redogöra för vad som har hänt.

 

Förälder till barn med missbruk

John har vid 22 års ålder nyligen flyttat hemifrån. Han började tidigt med droger och har sina unga år till trots redan börjat en stabil karriär med tungt missbruk. 
 
Johns föräldrar är i upplösningstillstånd och vet inte hur de ska göra. De har bett om hjälp från alla instanser de kan komma på men känner inte att de får någon hjälp alls.
 
Syster Björn hjälper dem att hantera sin egen situation och att skapa distans till John som i sin tur får en vårdplan där både socialtjänsten, sjukvården och boenden är kartlagda som hjälp för John att fatta beslut kring sin situation.

Vad kan vårdlotsen bidra med?

För patienten

 • Hjälp att boka tid hos en läkare
 • Påminnelse/stöttning att ta sig dit
 • Kom-i-håg-lista så att hon inte glömmer vad hon ska säga
 • Uppföljning av resultatet
  • Fick patienten fram det hon ville säga?
  • Tror hon på den föreslagna behandlingen?
 • Uppföljning av behandlingen
 • Länk mellan vården och kommunen

För anhöriga 

 • information om vårdprocessen
 • en enda kontakt som håller i trådarna
 • lättillgänglig vårdkontakt vid frågor, mer informerad än personal på vårdavdelningen

För anhöriga

 • kontakt med anhöriggrupper
 • hjälp att fokusera på annat än en närstående med missbruksproblem