Missnöjd med vården?

Varför är människor  missnöjda med vården?

Även om många är nöjda med hur de blir omhändertagna, nöjda med sjuksköterskors och läkares ambition och nit upplever ca var tredje att vården lämnar en del i övrigt att önska. Ju större vårdbehov, dvs ju sjukare patient, desto lägre förtroende för sjukvården, enligt Hälso- och sjukvårdsbarometern 2020 från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Det kan vara svårt att få tillgång till vård överhuvud taget på grund av långa köer till vården och svårt att få tillgång till vårdcentralen, för att inte tala om akutmottagningarna i Stockholm, där man kan få vänta tio-femton på en första läkarbedömning. 

Men framför allt är folk missnöjda med att de inte får sitt problem löst när de väl får vård. Ett typexempel är en person med ett lite mer komplext problem, eller flera problem som behöver adresseras samtidigt, som inte hinns med under den korta tiden som kan boks in på vårdcentralen. Människor upplever att de går ut i samma skick som de kom in.

Källa: https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-916-3.pdf?issuusl=ignore

Vad kan du göra om du är missnöjd med vården?

Du kan också behöva fokusera på att ta nya tag för att få ditt problem löst (om det fortfarande är aktuellt). För att hitta rätt bland vårdgivare, få förslag på vart du ska vänd dig med vilket problem, kan du vända dig till Vårdlotsen hos Syster Björn. Där får du hjälp med en vårdplan som hänvisar till rätt vårdgivare och som också inkluderar en uppföljning för att försäkra att du får rätt vård framgent.