Om företaget

Varför startade jag Syster Björn?

 Det pratas en hel del om att sjuksköterskor behövs på fler ledande positioner för att omvårdnad ska  få den tid och de resurser som krävs. Under min utbildning till sjuksköterska berättade docent Lars Strömberg att hans kommersiella projekt “Lasse-kudden”, en kudde som han sålde till ortopedavdelningar för att förebygga trycksår på hälarna, hade gett ett långt större genomslag än hans avhandlingar för att åstadkomma förbättringar inom vården. 

Inspirerad av det ville jag starta mitt eget projekt. Ett år efter examen,  startade jag Syster Björn, med affärsidén att kommersialisera omvårdnadsvetenskap – dvs att hitta och driva omvårdnadsprojekt som genererar pengar. Den lättaste vägen in blev via bemanningsuppdrag. Parallellt med upptäckandet av nya uppdrag, avdelningar och grenar inom vården grodde idén om innovativa omvårdnadsprojekt. 

I Jg träffade en gång en person som var döende i cancer. Personen uttryckte som sin sista önskan i livet att få komma hem till Jul. “Jag kan betala någon för att ge mig läkemedel hemma”, sade han. Det gick dock inte, för ASIH kunde inte kopplas in med så kort varsel, ingen på sjukhuset hade tid eller vana att samordna hemsjukvård och ärendet gick utanför ramarna. Personen avled ensam på en avdelning på ett akutsjukhus. Det blev startskottet, för jag tänkte att jag skulle kunna starta en verksamhet som utgör en privat överbyggnad på den offentligfinansierade sjukvården. 

Projektbaserat arbete

I min fantasi började jobba med idén och visionen började bredda sig och svämma över. Det tog några år av funderande, trevande och samlande av erfarenheter och en specialistutbildning inom intensivvård innan jag var redo att sjösätta mitt projekt. 

Varför kan inte sjuksköterskor jobba en del av sin tid ute på vårdgolvet och en del med vårdutveckling, typ Vårdlotsen, tänkte jag.

Det borde finnas fler sjuksköterskor som liksom jag längtar efter att få  kombinera praktiskt omvårdnadsarbete med vårdutveckling. Sådana kollegor letar jag efter!

Vision

Visionen är att företaget består av en grupp av sjuksköterskor med olika bakgrund som kan hjälpas åt att förändra vården i grunden. Jag ser framför mig hur företaget har en rad olika projekt igång, som personalen har initierat och brinner för. Vi har regelbundna avstämningar där vi går igenom projekten, vilka ytterligare resurser som behövs och hur de ska drivas vidare. På lång sikt driver vi en sjuksköterskestyrd vårdorganisation med flera olika affärsgrenar där ett universitetsanknutet akutsjukhus ingår som en del. Sjuksköterskans etiska kompass styr hela organisationen som har som mål att stå vid den lilla människans sida från födelse till död och vara en följeslagare i vården.

Syster Björn ska bli en första kontakt för alla som tänker på sjukvård.

MISSION

Syster Björn ska sprida kunskap, idéer och innovationer inom omvårdnad till kollegor och allmänhet.

 

Syster Björn vill se en sjukvård där varje profession får utföra sina arbetsuppgifter självständigt i en organisation som strävar efter att undanröja krångel, för att underlätta för sjuka människor att ta tillvara sina friska sidor och bibehålla maximal hälsa.

Vår bransch är inte direkt känd för att vårda sin personal. Syster Björn vill bygga en trädgård av de bästa sjuksköterskorna, vattna den med tillit och uppmuntran och skörda frukten av att leda världens mest innovativa omvårdnadsföretag.

Vi vill lämna vårt bidrag till en smidigare vård för alla inblandade parter. Nu kavlar vi upp ärmarna, eller i vårt fall latexhanskarna, och kör!

Syster Björn vill vara världens mest innovativa omvårdnadsföretag som förebygger ohälsa hos människor genom omvårdnad.

Syster Björn ska vara en samlingsplats för omvårdnadskompetens och sprida kunskap, idéer och innovationer inom omvårdnad till kollegor och allmänhet. 

Syster Björn vill vara en följeslagare för alla människor som behöver sjukvård.