SJUKSKÖTERSKA, VAD BRINNER DU FÖR INOM DITT YRKE?

 

Syster Björn gör en hel del förutom sedvanligt sjuksköterskearbete på vårdavdelning. Här ser du ett axplock.

 

 

Vårdlotsen

Studentsamarbetet

PR-avdelningen

Syster Björns sjuksköterskor sköter den grenen av verksamheten som du just nu är i kontakt med. PR-avdelningen är navet i kommunikationen med omvärlden.

Vårdutveckling

Personalen får ägna en del av sin arbetstid åt egna projekt. Det enda kravet är att projektet syftar till att förbättra något inom vården.