Vårdlotsen

Behöver du en vårdlots?

Du som själv har eller är närstående till någon med komplexa vårdbehov kan ha nytta av Vårdlotsen. Många människor som har varit patienter i svensk sjukvård önskar att de hade kunnat mer om hur vården fungerar innan de blev sjuka. Många vittnar om svårigheter med att få information, att förstå vad som ska hända och vem man ska fråga om vården och vad som planeras. Ska man behöva vara vårdpersonal för att förstå vad som kan förväntas av sjukvården? Ska anhöriga behöva förlita sig på att deras sjuka mamma förstod vad läkaren sa, minns vilka prover som togs och vilka undersökningar som står på tur att göras? Vårdlotsen kan avlasta bördan för människor som behöver vård och deras närstående.

Vad gör vårdlotsen?

Vårdlotsen samordnar sjukvård, offentligfinansierad och privat. Vi följer dig genom vårdprocessen och bevakar dina intressen gentemot vårdapparaten. Därigenom minskar risken för vanvård pga misstag och slarv. Du kan använda vårdlotsen för att fysiskt vara med vid läkarbesök, att göra upp en vårdplan, att bolla sjukvårdsfrågor med och allt däremellan.

Med Syster Björn vid sin sida slipper du vara projektledare i din egen vårdprocess och kan fokusera på annat än att oroa dig över att du eller dina närstående ska få rätt vård.

info@systerbjorn.se

eller

0760837948

Vilka fördelar innebär Vårdlotsen?

Du som anlitar Vårdlotsen får en engagerad sjuksköterska som sätter sig in i ditt fall och som är närvarande i vården, som en koordinator som du kan vända dig till med frågor och önskemål. Sjuksköterskan samordnar vården och ger dig stöd i osäkerheten som det innebär att vara patient eller närstående till någon med stort vårdbehov. Du kan fråga  vårdlotsen om din eller din närståendes vård och slipper därmed hamna i ett informationsvakuum. Istället får du kontroll över din situation. 

 

Vad kostar det?

Syster Björn debiterar 950 kr per timme för närvarande. 

Du kan förstås köpa endast en enstaka timme, om du vill fråga något specifikt eller så. Under arbetet med att ta fram tjänsten har vi dock räknat med att den som behöver vårdlotsens hjälp och stöd kan behöva lägga några timmar på att förändra en hopplös vårdsituation. Därför, precis som under en behandling hos en privat psykolog eller motsvarande, tänker vi att det kan vara bättre att tänka på en plan på lite sikt, snarare än att tänka att man köper enstaka timmar, men valet är ditt. 

Erbjuder inte sjukvården redan en sådan här tjänst?

Varför ska du betala någon för att sköta om din vård när du redan betalar skatt för det? Vissa patientgrupper, framför allt cancerpatienter, erbjuds en s.k. kontaktsjuksköterska, som bistår genom att samordna vården. Detta är en funktion som finns hos en del storsjukhus i Stockholm. De de som får tillgång till en kontaktsjuksköterska är inte vårdlotsens primära målgrupp. För de allra flesta finns det dock en poäng med att hyra in någon som bara jobbar åt dig, en person som fungerar som din advokat gentemot vårdapparaten.

Vem kan få hjälp av vårdlotsen?

Visionen är att kunna vara ett stöd i vården för alla anhöriga och patienter, oavsett allvarlighetsgrad på sjukdom. Nedan följer tre exempel på patienter och anhöriga som kan ha nytta av vårdlotsen men du är välkommen oavsett vad du har för fråga eller behov.

(Syster Björn tar förstås människors integritet på största allvar. Följande fall är därför fiktiva exempel baserade på verkliga patientberättelser.) 

Utbränd tvåbarnsmamma med självmordstsankar 

Arianna, 35, jobbar heltid och har ett barn på två år. Boende med sin partner i en villa blir kraven övermäktiga för henne. Hon ska vara perfekt mamma och får inte en lugn stund pga ett barn som är otryggt och inte klarar sig själv i fem minuter utan mamma. 

Hon sover nio timmar per natt, vaknar lika trött som hon somnade. Går till jobbet som en zombie och kommer stapplande hem på eftermiddagen. Hon har återkommande panikångestattacker. Hennes tillstånd tär på relationen till maken. 

Vårdlotsen ger stöd i vardagen

 • Hjälp att boka tid hos en läkare
 • Påminnelse/stöttning via telefon att ta sig dit
 • Kom-i-håg-lista på papper att ha med, så att hon Adrianna inte glömmer vad hon ska säga
 • Uppföljning av resultatet
  • Fick Adrianna fram det hon ville säga?
  • Tror hon på den föreslagna behandlingen?
 • Uppföljning av behandlingen
  • Har Adriannas problem kommit närmare en lösning?
  • Behöver Adrianna någon ytterligare hjälp?

Förälder till barn med missbruk

John har vid 22 års ålder nyligen flyttat hemifrån. Han började tidigt med droger och har sina unga år till trots redan hamnat i  ett tungt missbruk. 
 
Johns föräldrar är i upplösningstillstånd och vet inte hur de ska göra. De har bett om hjälp från alla instanser de kan komma på men känner inte att de får någon hjälp alls.

Stöd för både patienten och föräldrarna

 • Kontakt med anhöriggrupp för föräldrarna
 • Samtalsstöd som ger hjälp att fokusera på annat än sonens missbruksproblem
 • Vårdplan där det framgår vad aktörer som t ex socialtjänsten, sjukvården och boenden kan bidra med

Utbränd tvåbarnsmamma med självmordstsankar 

Arianna, 35, jobbar heltid och har ett barn på två år. Boende med sin partner i en villa blir kraven övermäktiga för henne. Hon ska vara perfekt mamma och får inte en lugn stund pga ett barn som är otryggt och inte klarar sig själv i fem minuter utan mamma. 

Hon sover nio timmar per natt, vaknar lika trött som hon somnade. Går till jobbet som en zombie och kommer stapplande hem på eftermiddagen. Hon har återkommande panikångestattacker. Hennes tillstånd tär på relationen till maken. Nu har situationen blivit så allvarlig att hon bestämt ett datum då hon ska ta livet av sig.

Vårdlotsen ger stöd i vardagen

 • Hjälp att boka tid hos en läkare
 • Påminnelse/stöttning via telefon att ta sig dit
 • Kom-i-håg-lista på papper att ha med, så att hon Adrianna inte glömmer vad hon ska säga
 • Uppföljning av resultatet
  • Fick Adrianna fram det hon ville säga?
  • Tror hon på den föreslagna behandlingen?
 • Uppföljning av behandlingen
  • Har Adriannas problem kommit närmare en lösning?
  • Behöver Adrianna någon ytterligare hjälp?

Förälder till barn med missbruk

John har vid 22 års ålder nyligen flyttat hemifrån. Han började tidigt med droger och har sina unga år till trots redan hamnat i  ett tungt missbruk. 
 
Johns föräldrar är i upplösningstillstånd och vet inte hur de ska göra. De har bett om hjälp från alla instanser de kan komma på men känner inte att de får någon hjälp alls.

Stöd för både patienten och föräldrarna

 • Kontakt med anhöriggrupp för föräldrarna
 • Samtalsstöd som ger hjälp att fokusera på annat än sonens missbruksproblem
 • Vårdplan där det framgår vad aktörer som t ex socialtjänsten, sjukvården och boenden kan bidra med

Ensamboende 80-åring som inte får hjälp på akuten

Den senaste månaden har Bertrand varit på akuten fem gånger. Varje gång han kommer dit händer samma sak. Hemtjänsten kommer hem till Bertrand, hittar honom i dåligt skick hemma, ringer efter ambulans som transporterar honom till akuten där Bertrand inte bedöms tillräckligt sjuk för  inneliggande vård. Därför skickas han hem igen efter nästan ett dygn på akuten. Varje gång. Dottern försöker förstå vad som har hänt och kan inte gå ifrån arbetet för att vara med när de ringer från hemtjänsten. Därför får hon andrahandsinformation från sin pappa, som inte riktigt kan redogöra för vad som har hänt. Situationen tär på hela familjen och leder till oro och stress.

 

Utredning och information till rätt person

 • En sjuksköterskebedömning på plats, med gott om tid för att reda ut vilka problem som finns och varför situationen uppstår gång på gång
 • En skriftlig sammanfattning av situationen som patienten, närstående eller annat ombud kan ta med till en läkare på rätt instans för att underlätta kommunikationen
 • En enda kontakt som håller i trådarna och föreslår lämplig vårdnivå samt ser till att alla problem adresseras och inget glöms bort av vården
 • Lättillgänglig, välinformerad, vårdkontakt vid frågor; t ex “vi fick det här svaret, hur ska vi gå vidare?”

Ensamboende 80-åring som inte får hjälp på akuten

Den senaste månaden har Bertrand varit på akuten fem gånger. Varje gång han kommer dit händer samma sak. Hemtjänsten kommer hem till Bertrand, hittar honom i dåligt skick hemma, ringer efter ambulans som transporterar honom till akuten där Bertrand inte bedöms tillräckligt sjuk för  inneliggande vård. Därför skickas han hem igen efter nästan ett dygn på akuten. Varje gång. Dottern försöker förstå vad som har hänt och kan inte gå ifrån arbetet för att vara med när de ringer från hemtjänsten. Därför får hon andrahandsinformation från sin pappa, som inte riktigt kan redogöra för vad som har hänt. Situationen tär på hela familjen och leder till oro och stress.

 

Utredning och information till rätt person

 • En sjuksköterskebedömning på plats, med gott om tid för att reda ut vilka problem som finns och varför situationen uppstår gång på gång
 • En skriftlig sammanfattning av situationen som patienten, närstående eller annat ombud kan ta med till en läkare på rätt instans för att underlätta kommunikationen
 • En enda kontakt som håller i trådarna och föreslår lämplig vårdnivå samt ser till att alla problem adresseras och inget glöms bort av vården
 • Lättillgänglig, välinformerad, vårdkontakt vid frågor; t ex “vi fick det här svaret, hur ska vi gå vidare?”

Vad har du för garantier?

Syster Björn AB är en registrerad vårdgivare som står under Socialstyrelsens tillsyn precis som alla sjukhus och vårdcentraler i Sverige. Du kommer bara att vårdas av legitimerad personal med vårdgivaransvar som vid behov hänvisar dig vidare till högre vårdnivå. Under en uppstartsfas erbjuder Syster Björn dig också alla pengar tillbaka om du inte är nöjd med tjänsten.

Vad har du för garantier?

Syster Björn AB är en registrerad vårdgivare som står under Socialstyrelsens tillsyn precis som alla sjukhus och vårdcentraler i Sverige. Du kommer bara att vårdas av legitimerad personal med vårdgivaransvar som vid behov hänvisar dig vidare till högre vårdnivå. Under en uppstartsfas erbjuder Syster Björn dig också alla pengar tillbaka om du inte är nöjd med tjänsten.