Personaluthyrning

Syster Björn hyr ut sjuksköterskor med relevant erfarenhet. Sjuksköterskorna som jobbar åt Syster Björn är handplockade kollegor till ägaren av företaget. För priser och presentationer på lämpliga kandidater, hör av dig!

Innovation

Ambitionen är att personalen på Syster Björn i framtiden ska  ägna en del av sin arbetstid åt att uppfinna nya produkter och tjänster inom omvårdnadsbranschen och att utveckla arbetssätten hos vårdverksamheterna. Exakt hur arbetet ska gå till eller vad det ska mynna ut i är inte fastställt, utan planen får formera sig själv allteftersom.

Kunskapsspridning

 Genom att bygga ett varumärke som blir känt bland sjuksköterskor kan vi bygga en kunskapsbank och en plattform där experter på omvårdnad kan dela med sig av sin kunskap till andra.