VISION

Syster Björn ska bli en första kontakt för alla som tänker på sjukvård.

Vilken är Syster Björns vision?

Syster Björn ska driva på en utveckling mot bättre hälsa genom omvårdnad. Företaget ska vara en plattform för att sprida ny kunskap. Vi ska initiera och driva projekt som gynnar sjuksköterskors lärande, yrkeskårens sammanhållning och som bidrar till att sjuksköterskors idéer om bättre vård tas tillvara och implementeras i vården. Vi ska hålla en god kvalité i vårt arbete och bidra med kompetens, ödmjukhet och nyfikenhet.

För att nå målet ska Syster Björn rekrytera de mest kompetenta sjuksköterskorna och låta dem jobba med egna projekt inom vårdutveckling och kommunikation på en del av sin arbetstid. Våra sjuksköterskor ska styra våra kommunikationskanaler och därigenom bygga ett företag som är summan av sina anställda. 

MISSION

Syster Björn ska sprida kunskap, idéer och innovationer inom omvårdnad till kollegor och allmänhet.

 

Syster Björn vill se en sjukvård där varje profession får utföra sina arbetsuppgifter självständigt i en organisation som strävar efter att undanröja krångel, för att underlätta för sjuka människor att ta tillvara sina friska sidor och bibehålla maximal hälsa.

Vår bransch är inte direkt känd för att vårda sin personal. Syster Björn vill bygga en trädgård av de bästa sjuksköterskorna, vattna den med tillit och uppmuntran och skörda frukten av att leda världens mest innovativa omvårdnadsföretag.

Vi vill lämna vårt bidrag till en smidigare vård för alla inblandade parter. Nu kavlar vi upp ärmarna, eller i vårt fall latexhanskarna, och kör!

Syster Björn vill vara världens mest innovativa omvårdnadsföretag som förebygger ohälsa hos människor genom omvårdnad.

Syster Björn ska vara en samlingsplats för omvårdnadskompetens och sprida kunskap, idéer och innovationer inom omvårdnad till kollegor och allmänhet. 

Syster Björn vill vara en följeslagare för alla människor som behöver sjukvård.